PUKKDATABASEN

Forekomstområde 221369
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kulu steinuttak
(Sist oppdatert 22.jun.2017)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 475832 Y-koord: 6718939
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Biprodukt pukk

Beskrivelse
Steinbrudd der der sannsynligvis tas ut mest murestein med liten stykkstørrelse. Bergart i område er kvartsskifer og amfibolitt.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 475812 Y-koord: 6718942

Betydning :
Dom. bergart : Kvartsitt

Bilder
1. Bruddområde


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse