PUKKDATABASEN

Forekomstområde 221469
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvernes skifer
(Sist oppdatert 19.aug.2015)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337514 Y-koord: 6623578
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Grønnskifer
Virksomhet : Biprodukt pukk

Beskrivelse
Registrert basert på informasjon fra Mineralstatistikken.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337509 Y-koord: 6623545

Betydning :
Dom. bergart : Grønnskifer


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse