PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222347
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Søbekkseterveien
(Sist oppdatert 07.jun.2014)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 530330 Y-koord: 6722022
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Registrert basert på informasjon fra mineralstatistikken 2014.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 530214 Y-koord: 6722074

Betydning :
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse