PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222415
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Syningen Masseuttak
(Sist oppdatert 13.okt.2010)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 486794 Y-koord: 6729641
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Registrert ut fra info fra mineralstatistikken.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 486744 Y-koord: 6729647

Betydning :
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse