GRUSDATABASEN

Forekomstområde 222435
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordland
(Sist oppdatert 14.okt.2016)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325029 Y-koord: 6526147
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Registrert ut fra info fra mineralstatistikken.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325029 Y-koord: 6526147

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse