GRUSDATABASEN

Forekomstområde 222473
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fruli
(Sist oppdatert 18.okt.2016)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 405624 Y-koord: 6801145
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er ikke befart, og den er registrert etter ekstern informasjon.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 405618 Y-koord: 6801159

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse