PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222790
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppsjø
(Sist oppdatert 22.jun.2017)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 478246 Y-koord: 6722824
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Oppsjø ligger like ved Rv 7 like ved Ål sentrum. Bruddet ble åpnet etter at massene fra Oppsjøtippen ble fjernet. Bergert granittisk gneis tildels foliert øyegenis.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 478199 Y-koord: 6722800

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart :

Bilder
1. Østlige deler av bruddet


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse