PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222794
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleivi
(Sist oppdatert 22.jun.2017)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468453 Y-koord: 6715552
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Anleggspukkverk

Beskrivelse
Kleivi Industriområde ligger 10km vest for Ål sentrum like ved Rv7. Bergart ganittisk gneis tildels foliert øyegneis.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468444 Y-koord: 6715519

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse