PUKKDATABASEN

Forekomstområde 223283
Lindesnes (4205) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Strømsvika Næringsområde
(Sist oppdatert 08.mai.2018)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mandal (1411-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 411669 Y-koord: 6431718
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Øyegneis
Virksomhet : Anleggspukkverk

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Etablert kaiområde med utskipning (eksport) av utspengte masser i forbindelse med etablering av et større næringsområde (Strømsvika-Brennvinsmyra).

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 411599 Y-koord: 6431680

Betydning :
Dom. bergart : Øyegneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse