PUKKDATABASEN

Forekomstområde 223986
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøneviksåsen/Jelsa
(Sist oppdatert 01.apr.2019)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 336198 Y-koord: 6586490
Ressurs
Råstoffbetydning : Internasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er kartlagt i detalj

Beskrivelse
En stor areal (circa 3 km2) preget av dominant granodioritt. Metadacitt er også observet i den nordøstlige delen av området. Begge to stein typer har gitt veldig gode mekaniske testresultater.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse