PUKKDATABASEN

Forekomstområde 224301
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Re pukkverk
(Sist oppdatert 11.mar.2020)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573259 Y-koord: 6576059
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Monzodioritt
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Pukkverk etablert høsten 2019. Driver på en dioritt, monzodioritt.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573451 Y-koord: 6576137

Betydning :
Dom. bergart : Monzodioritt

Bilder
1. Bilde av stuff, retning nord. Foto tatt av driver.
2. Nyåpnet brudd 2019, sett mot sør. Foto tatt av driver.
3. Avdekket område. Foto tatt av driver.


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse