PUKKDATABASEN

Forekomstområde 33477
Hammerfest (5406) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Repparfjord
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Repparfjorden (1935-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 622651 Y-koord: 7819617
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverksdrift på kvartsitt i nærheten av dagbruddene til Repparfjord gruver. Usjenert høyfjellsområde og store reserver. Bergarten er betydelig oppsprukket i overflaten. Pukken er tatt fra to forskjellige kvartsitt-typer; en grå eller litt grønnlig kvarts-sandstein eller kvartsitt, samt en lys grå eller hvit kvartsitt, til dels med rosa partier. Den første typen forekommer i svære blokker (ur), en middelskornet bergart som hovedsakelig består av kvarts med litt kloritt. Denne er benyttet til pukkproduksjon. Den andre bergarten (mikrokrystallin kvartsitt) er fraktet til området fra ukjent lokalitet. Massene brukes som tildekningsmasser for oljeledninger på havbunnen. Siste uttak og utskipning var i 2007.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 622571 Y-koord: 7819726

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Kvartsitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse