GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33511
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sinkelvika
(Sist oppdatert 06.aug.1988)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Honningsvåg (2136-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 35
X-koord: 468397 Y-koord: 7850886
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Langs stranda i Sinkelvika ligger flere nivåer med strandvoller. Mektigheten på massene er sannsynligvis mellom 2 og 4 m. Massene består ventelig for det meste av godt rundet stein. Avsetningen ble registrert fra båt.

Avsetning
Type(r) : Strandavsetning Form(er) : Strandvoll

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse