GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33831
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Store Skogfjord
(Sist oppdatert 14.aug.1990)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hopseidet (2236-1)
Langfjorden (2236-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 35
X-koord: 527377 Y-koord: 7849219
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvvifter og breelvterrasser i Store Skogfjord. De største ressursene er knyttet til den grovkornige breelv-viften foran elva i områdets søndre del. Breelvterrassene i områdets nordlige del har noe mindre mektighet, men er sannsynligvis bedre sortert. Det er ikke vei inn til forekomsten, og den anses derfor å være av mindre interesse i dagens situasjon.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Vifte
: Strandavsetning

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 205069 m2.
Volum : 1025345 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse