PUKKDATABASEN

Forekomstområde 41620
Steinkjer (5006) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinkjer
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stiklestad (1722-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 622725 Y-koord: 7097765
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger ved Lerkehaug ca. 3 km syd for Steinkjer. Større pukkverk som drives på en kvartsitt med markert benkning i 0,3-1 m skala. Innslag av slepper med glimmerskifer. Bergarten er moderat oppsprukket. 3-trinns knuseverk med produksjon av alle standardsorteringer. Stor slitasje på borstål og slitedeler. Også asfaltverk i drift i tilknytning til uttaket.

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Mot driftsretning
3. Fra massetaket
4. Ved stuffen

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 622469 Y-koord: 7097877

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Kvartsitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse