GRUSDATABASEN

Forekomstområde 41952
Inderøy (5053) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Berg
(Sist oppdatert 08.okt.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Verran (1622-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 597249 Y-koord: 7079481
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Det er registrert massetak i en moreneavsetning. Finkornige masser.

Avsetning
Type(r) : Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 597249 Y-koord: 7079481

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse