GRUSDATABASEN

Forekomstområde 41960
Indre Fosen (5054) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Ørsjødal, Verran
(Sist oppdatert 19.okt.2021)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Leksvik (1622-3)
Åfjord (1622-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572560 Y-koord: 7071813
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en stor israndavsetning, bygget opp i hovedsak som et marint delta. Overflaten er dekket av et lag med morenemateriale i de nordvestre deler. Forekomsten er godt undersøkt tidligere. En svært viktig ressurs hvor nesten hele arealet er dyrket. Tidligere kommunegrensen mellom Verran og Rissa deler avsetningen i to.

Massetaket i nordenden har hatt betydelig utvidelse. Dette er en viktig ressurs til asfaltsand og betongtilslag. Kornstørrelsene varierer i de horisontale lagene med stedvis mye grov grus og stein. Deler av avsetningen har 1 - 2 meter myr på toppen som må avdekkes før uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 15.00 m. Areal : 1729180 m2.
Volum : 25937693 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 20%
Massetak : 5% Sand : 40%
Skog : 20% Grus : 40%
Annet : 20%
Dyrka mark : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572560 Y-koord: 7071813

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde mot vest og nordvest

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572673 Y-koord: 7072165

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 571755 Y-koord: 7070626

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Nærbilde av grus

Kornfraksjoner

Stein : 25%
Grus : 35%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse