GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42492
Overhalla (5047) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Råbakken
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Overhalla (1723-1)
Namsos (1723-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630408 Y-koord: 7150821
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning klassifisert som randås. Avgrenset mot fjell i syd og nordøst og mot hovedvei i nord. En har finere masser i vest. Seismiske undersøkelser har vist en mektighet på 50 m i de sentrale delene av randåsen. Ryggen har en orientering sørøst-nordvest, og er ca. 1,5 km lang. 3 massetak. Den viktigste grusforekomsten i Overhalla kommune.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 20.00 m. Areal : 336045 m2.
Volum : 6720908 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 15% Stein : 2%
Skog : 85% Grus : 43%
Sand : 55%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630388 Y-koord: 7150987

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde fra avstand

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630650 Y-koord: 7150316

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 3%
Grus : 40%
Sand : 55%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630392 Y-koord: 7150630

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 43%
Sand : 55%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse