GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42570
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Holtrabben
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jøssund (1623-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 588839 Y-koord: 7137217
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten representerer en erosjonsrest i distaldelen av Stormyraforekomsten. Den er ikke feltkartlagt, men antas å bestå av relativt grove toppmasser og gradvis overgang til sandige sedimenter vertikalt. I den indre del (mot fjellsiden) er forekomsten bygd opp til marin grense (120 m o.h.).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 107743 m2.
Volum : 1077434 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 5%
Skog : 95%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse