GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42586
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Røythaugfjellet
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jøssund (1623-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 585812 Y-koord: 7148828
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre avsetning av strandmateriale like ved riksveien øst for Vik.

Avsetning
Type(r) : Strandavsetning Form(er) : Andre

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 585841 Y-koord: 7148817

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse