GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46042
Ringerike (3007) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hensmoen
(Sist oppdatert 08.aug.2018)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hønefoss (1815-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568804 Y-koord: 6676629
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et stort breelvdelta bygd opp til marin grense i en fjordarm i Tyrifjordbassenget. Forekomsten er meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser både for veg- og betongformål. Det er tidligere tatt ut store mengder flere steder på forekomsten. I dag er det store uttak fra ett massetak. Hensmoen er sammen med Kilemoen de viktigste grusressursene i Ringerike kommune med bl.a. store leveranser av tilslag til forskjellig typer betongprodukter. Forekomsten forsyner markeder langt ut over kommunegrensen og er klassifisert som en meget viktig ressurs i nasjonal sammenheng.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 28.00 m. Areal : 1835917 m2.
Volum : 51405664 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Stein : 5%
Bebygd : 40% Grus : 25%
Skog : 55% Sand : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 569133 Y-koord: 6675650

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama av massetaket
2. Bilde av stuffen med topplag og skrålag
3. Lasting på transportbånd fra stuffen til foredling.

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567874 Y-koord: 6677181

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Ikke angitt

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Sand : 85%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567896 Y-koord: 6677401

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Sand : 85%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567843 Y-koord: 6677091

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Sand : 85%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse