GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46250
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Skarvanstølen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gyrinosvatnet (1516-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463806 Y-koord: 6740284
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Den opprinnelige terrassen ved Skarvanstølen er for en stor del tatt ut. Også andre steder er det tatt ut større mengder. Forekomsten omfatter en rekke hauger og rygger.

1996: Et større område er registrert med stiplet omriss. Innenfor dette er flere mindre områder volumberegnet. Det er tatt ut masser flere steder i forekomsten til lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Esker

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 537219 m2.
Volum : 1074438 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100% Blokk : 1%
Stein : 4%
Grus : 15%
Sand : 80%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 464613 Y-koord: 6739210

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 4%
Grus : 15%
Sand : 80%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463890 Y-koord: 6740139

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 25%
Sand : 30%
Grus : 35%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse