GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46252
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Breihovdtjønn
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gyrinosvatnet (1516-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 466268 Y-koord: 6742754
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
2 eskere.

1996: To meget lave eskere. Det er ikke uttak av masser, noe som heller ikke synes å være interessant fra denne forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : 3.00 m.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse