GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46254
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Lauvdalen nord
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gyrinosvatnet (1516-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 464593 Y-koord: 6737220
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Flere avsetninger som ligger nord for Lauvdalen seter.

1996:Disse er samlet innenfor et stiplet omriss. Enkeltforekomstene er volumberegnet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 73212 m2.
Volum : 219635 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse