GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46258
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Skarstølen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 461732 Y-koord: 6734205
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten har et mindre massetak.

1996: Forekomsten er et område med hauger og rygger med sortert breelvavsatt materiale. Det er tatt ut masser fra ett massetak til lokale veger.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 39378 m2.
Volum : 196891 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 461734 Y-koord: 6734264

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse