GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46260
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Fiskeløk
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gyrinosvatnet (1516-1)
Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 465932 Y-koord: 6734794
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre avsetning. Tynn, større fluvial avsetning like ved.

1996: Forekomsten er registrert med stiplet avgrensing og omfatter i hovedsak morenemateriale. Lengst øst er det en liten sortert avsetning som en høyere haug over en lav elveavsetning. Det er tatt ut noe masse i haugen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 9547 m2.
Volum : 28640 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100% Grus : 30%
Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 466364 Y-koord: 6734850

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 465462 Y-koord: 6734579

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse