GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46262
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Slåtten
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 487951 Y-koord: 6725707
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Meget grov avsetning. Blokk og stein i overflata. Nedlagt massetak antyder en blokk- og steinrik grus.

1996: For mye blokk i overflaten til å være aktuell for uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur
: Elveavsetning : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 110811 m2.
Volum : 332433 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse