GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46264
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Lya
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483336 Y-koord: 6724897
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
En meget grov avsetning. De mest aktuelle masser for uttak ligger nordvest for riksveg 7, mellom Sag og Leikvoll på eiendom 9/1,2. Disse ryggene har noe mindre blokk og stein enn resten av forekomsten. Ellers er det mest aktuelt for uttak mellom ny og gammel riksveg 7 og vest for Lya.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 240616 m2.
Volum : 962464 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 20% Blokk : 2%
Bebygd : 20% Stein : 13%
Skog : 60% Grus : 25%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483336 Y-koord: 6724897

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 13%
Grus : 25%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse