GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46266
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Torpomoen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 481891 Y-koord: 6723701
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
HV-skole opptar det meste av forekomsten.

1996: Forekomsten synes ikke aktuell for uttak i dagens situasjon.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur
: Elveavsetning : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 96226 m2.
Volum : 288677 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 20%
Bebygd : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse