GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46268
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 481369 Y-koord: 6723748
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
2 mindre eskere. Mye blokk på esker uten massetak.

1996: Det er tatt ut noe masse i østenden av den ene eskeren.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : 3.00 m.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Stein : 5%
Blokk : 5%
Grus : 30%
Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 481369 Y-koord: 6723748

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Blokk : 5%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse