STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46272
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Trillhustippen
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 489461 Y-koord: 6724841
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Stor steintipp fra tunneldrift. Bergarten er en middels-grovkornet gneisgranitt.
Tippen består av 1.3 mill kbm. materiale. Det er massetak idag ved tverrslag. Det er mulig og ta ut inntil 1 mill. kbm. mot NØ og evt. la dalsiden stå igjen.

Steintippen blir ikke utnyttet per 1996. Massene kan knuses og benyttes til kommunalvarepukk.

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 489473 Y-koord: 6724786

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse