STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46274
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Nubbgardstippen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 482896 Y-koord: 6723245
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Stor steintipp etter tunneldrift av Oslo Lysverker. Bergarten er en gneisgranitt.
Steintipp fra tverrslag mellom Ål og Torpo langs dalen, 2,5 km fra hver side.
1996: Det er ikke tatt ut masser fra steintippen de senere åra. Massene er egnet for knusing til enklere tekniske formål.

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 482908 Y-koord: 6723276

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse