STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46276
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppsjøtippen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 477908 Y-koord: 6722758
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp hvor det meste av massene er tatt ut. Massene er tidligere brukt til vegformål.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 478082 Y-koord: 6722943

Betydning : Liten betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse