STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46278
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Sagelitippen 1
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 467645 Y-koord: 6713961
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
1996: Stor steintipp høyt oppe i dalsiden. Beliggenheten gjør at utnyttelse kun er aktuelt for de lokale vegene (Sange - fjellvegen).

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 467623 Y-koord: 6713956

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse