STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46280
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleivi
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468410 Y-koord: 6715720
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp delvis brukt som søppelplass.

1996: Lav steintipp bestående av grov til middelskornet gneis, ingen utnyttelse av massene. Synes heller ikke å være interessant for teknisk bruk.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse