GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46282
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Volelie
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Hemsedal (1616-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 484638 Y-koord: 6734975
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
I alt 3 hauger og rygger hvorav en (Langehaug) nok er en esker. Innholdet av skiferholdige bergarter er stort. Sannsynligvis dårlig sortert. Flere mindre forekomster i nærheten. Bekken Vola ligger i en tidligere dreneringskanal.

1996: Det er åpnet et massetak på sørsiden av bekken i morene-masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Morene : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 35593 m2.
Volum : 106779 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 484496 Y-koord: 6734768

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 25%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse