GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46284
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolsrudstølen
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 482029 Y-koord: 6729381
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Lateralavsetning, avsatt i lokal bresjø.

1996: Massene består av sand med noe grus. Kun interessant for bruk på setervegen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Blokk : 1%
Stein : 2%
Grus : 17%
Sand : 80%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 482029 Y-koord: 6729381

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 2%
Grus : 17%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse