GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46286
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Nystølane
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hemsedal (1616-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 475470 Y-koord: 6735034
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Markert rygg.

1996: Dårlig sorterte masser som kan benyttes til de lokale vegene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 21938 m2.
Volum : 65815 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 10% Blokk : 2%
Annet : 90% Stein : 13%
Grus : 25%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 475469 Y-koord: 6735035

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 13%
Grus : 25%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse