GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46288
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Briskeset
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Hemsedal (1616-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 474770 Y-koord: 6734921
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To større rygger.

1996: Tildels grove masser i toppen men sandig mot dypet. Massene egner seg til de lokale vegene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 53849 m2.
Volum : 215395 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Blokk : 1%
Annet : 95% Stein : 4%
Grus : 30%
Sand : 65%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 474770 Y-koord: 6734921

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 4%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse