GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46290
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellebu
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Hemsedal (1616-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 474264 Y-koord: 6734770
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor samling hauger og rygger. Noen mindre nedlagte massetak. Passer ikke for volumberegning. De største og tykkeste haugene ligger nærmest Hellebu.

1996: Det tas nå ut masser fra forekomsten for bruk til lokale veger.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 474334 Y-koord: 6734992

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse