GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46292
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugestølen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hemsedal (1616-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472933 Y-koord: 6735248
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Kamefylling, typisk for området.

1996: Haug/ryggform med sand og grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 15765 m2.
Volum : 78827 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 6% Blokk : 0%
Annet : 94% Stein : 3%
Grus : 12%
Sand : 85%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472933 Y-koord: 6735248

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 0%
Stein : 3%
Grus : 12%
Sand : 85%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse