GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46294
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Fekjastølane
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 474192 Y-koord: 6734063
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Punktfestet forekomst. Ca. 3 m tykk slette øst for Fekjastølane. Beitemark opptar mye av forekomstarealet. Kvalitet, dyp m.m. er usikkert.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Dalfylling

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse