GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46296
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Tvistheim
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 455064 Y-koord: 6733275
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Lite bekkedelta. Meget dårlig sortert.

1996: Massene kan utnyttes til lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 16609 m2.
Volum : 66438 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse