GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46298
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Tvist
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 455799 Y-koord: 6733002
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Sannsynligvis bedre sortert enn forekomst 25 Tvistheim. Tvist seter ligger på avsetningen, og opptar 50%.

1996: Lite aktuell for utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 35428 m2.
Volum : 106283 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 50%
Dyrka mark : 50%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse