GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46300
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Dyrebotn
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 455379 Y-koord: 6734474
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Kame. Flere mindre avsetninger i nærheten. Omtrentlig avgrensing.

1996: Kan benyttes til lokale veger.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 19939 m2.
Volum : 59817 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 17% Blokk : 0%
Annet : 83% Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 455379 Y-koord: 6734474

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 0%
Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse