GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46304
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vallo
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gyrinosvatnet (1516-1)
Djup (1516-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 450472 Y-koord: 6737555
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Vesentlig morene. Bare de største mektigheter nær massetaket er avgrenset, avsetninger også øst for bekken Svåre.

1996: Området er brukt til masseuttak, og det kan fortsatt tas ut masser herfra.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 40822 m2.
Volum : 163288 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 4% Blokk : 5%
Annet : 96% Stein : 15%
Grus : 25%
Sand : 55%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 450472 Y-koord: 6737555

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 25%
Sand : 55%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse