GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46306
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Osestølen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 456702 Y-koord: 6732674
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av flere hauger og rygger innenfor et stiplet omriss. Ikke aktuelt med volumberegning.

1996: Forekomsten blir ikke utnyttet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse