GRUSDATABASEN

Forekomstområde 46308
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Kråkhamar
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 470708 Y-koord: 6734355
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Et større antall hauger og rygger vest, nord og øst for Kråkhamarvatnet. Området ikke befart pga. stengt veg. Avgrensning bare omtrentlig og tatt fra flyfoto og litteraturen. Et område ved Breastølen er inkludert. For det meste kameavsetninger.

1996: Lav avsetning med fjellblotninger. Forekomsten er uinteressant utenom området ved Brennhaug.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse