STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 46310
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Sagelitippen 2
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 467519 Y-koord: 6715126
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
1996: Liten steintipp. Det tas ikke ut masser her lenger.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 467519 Y-koord: 6715126

Betydning : Liten betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse