PUKKDATABASEN

Typeområde 46312
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovda
(Sist oppdatert 12.sep.1989)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 480318 Y-koord: 6723491
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Kolle ved Hovda bestående av gneis/øyegneis. Oddvar Øygard ønsker å starte pukkverk her.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse